Вы здесь

Наукові статті

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЗА 2016 РІК

1. В.М. Башков, А.А. Бабаев, Т. Н. Можаровская Энергетика нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов // Молодий вчений. — 2016. — № 2, С. 111 – 113.

2. О.А. Бабаєв, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко Збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарним електричним сигналом // Молодий вчений. — 2016. — № 3, С. 296 – 299.

3. О.А. Бабаєв, О.М. Юдін, В.К. Лукашов Можливості та перспективи ефективного використання базальтових волокнистих матеріалів та виробів з них в інтересах теплоенергетичних комплексів та інших галузей // Молодий вчений. — 2016. — № 4, С. 233 – 237.

4. О.А. Бабаєв, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко Визначення електричної напруги на електродах п’єзокерамічного циліндричного приймача при падінні на нього плоскої акустичної хвилі // Молодий вчений. — 2016. — № 6, С. 167 – 170.

5. О.А. Бабаєв, Ю. В. Охріменко Візуалізація руху матеріальної точки з використанням пакету MATLAB // Молодий вчений. — 2016. — №10, С. 5 - 9.

6. О. А. Бабаєв, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко Прийом акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою // Молодий вчений. — 2016. — №10, С. 11 – 14.

7. В. М. Федоров, Б.В. Герик, Я.Ю. Лукомский, Н.І. Штефан Методика визначення положення географічного меридіана триступеневим маятниковим гірокомпасом під час натуральної зупинки його ротора // Молодий вчений. — 2016. — № 6, С. 205 – 208.

8. O. Marynoshenko, R. Głębocki ALGORITHM FOR FORMATION FLIGHT OF UNMANNED AERIAL VEHICLES// “Mechanika w Lotnictwie” Warsaw University of Technology “Politechnika Warszawska” Warsawa. Poland MLXVII 2016.- pp. 33-42.

9. Пікенін О.О., Мариношенко О.П., Прохорчук, О.В. Алгоритм пошуку та ідентифікації опорних точок повітря-них суден// Інформаційні системи, механіка та керування, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Випуск №14 за 2016. (Стаття в редакції)

10. Пікенін О.О., Мариношенко О.П., Прохорчук О.В. Реалізація польоту групи безпілотних літальних апаратів// Механіка гіроскопічних систем, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Випуск №15 за 2016 рік. (Стаття в редакції)

11. Пікенін О.О., Мариношенко О.П., Прохорчук О.В. Про проблеми і методи знаходження малорозмірних об'єктів на зображеннях// Інформаційні системи, механіка та керування, НТУУ "КПІ" НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", Випуск №15 за 2016 рік. (Стаття в редакції)

12. В.Ф. Кришталь Особливості впливу гіроскопічної системи на коливання системи віброзахисту пасивного типу. НТУУ «КПІ», Механіка гіроскопічних систем, № 30, 2015, С.18-28.

17. Alekseychuk O.N. The strength сalculation of energy systems pipelines with bends by finite element method, Інформаційні системи, механіка та керування № 12, С. 94 – 98.

18. Trubachev S.I. Alekseychuk O.N. APPLYING THE VARIATIONAL-GRID METHOD OF THE SUPPORTED SHELLS CALCULATION, Інформаційні системи, механіка та керування № 13, С. 60 – 68.

19. Trubachev S.I., Alekseychuk O.N. Bending of composite shells based on non-linear distribution of displacements across the thickness of filler, Механіка гіроскопічних систем № 29, С. 104 – 109.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЗА 2015 РІК

1. В.М. Башков, А. А. Бабаев, В. Ф. Кришталь, Т.Н. Можаровская. Удосконалення системи охолодження тягових електричних кар’єрних автосамоскидів БЕЛАЗ. Международній журнал "ScienceRise". Том 5, № 2(10) (2015), С. 7-12.

2. В.М. Башков, А.А. Бабаев, Н.И. Штефан, Н.В. Гнатейко. Направления совершенствования систем охлаждения тяговых электрических машин тепловоза. Международный журнал "ScienceRise", Том 3, № 2 (8) (2015), C. 96-99.

3. Бабаев А.А., Штефан Н.И., Гнатейко Н.В. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ИЗЛУЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ СЛОЕМ, КОТОРЫЙ КОНТАКТИРУЕТ С ИДЕАЛЬНОЙ СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕН ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. Электронный научный журнал APRIORI.Серия: Естественные и технические науки ISSN2309-916X. http://apriori-journal.ru/journal-estesvennie-nauki/?id=538.

4. А.А. Бабаев, В. Ф. Кришталь, Т.Н. Можаровская. Нестационарные режимы излучения пьезокерамического слоя, который контактирует с идеальной сжимаемой жидкостью.Том 2, № 2(7) (2015). Международный журнал "ScienceRise", C. 78-81.

5. Губская В.В., Бабаев А. А., Косяненко А.А. Задача о выходе системы «конический резервуар-жидкость» на установившийся режим колебаний под действием импульсной нагрузки. Science in the modern information society VI, North Charleston, USA. Vol. 3., 2015, с.136-138.

6. Федоров В.Н., Штефан Н.И. Алгоритм определения положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом во время экспоненциального выбега его ротора. Збірник доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» -Київ, 16-17 квітня 2015. – с. 675-680.

7. Апостолюк О.С., Федоров В.М. До визначення постійної складової коливань чутливого елементу гіроскопічного компасу із застосуванням методів ідентифікації. Збірник доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки» - Київ, 16-17 квітня 2015. – с. 353-360.

8. Рішення про видачу патенту України на корисну модель «Спосіб визначення напрямку меридіана маятниковим гірокомпасом» згідно заявки №U2015.01982 (№3104 – КПІ), від 05.03.15. Автор – Федоров В.М.

9. В. Ф. Кришталь. Деякі особливості динаміки системи віброзахисту пасивного типу коректованого гірокомпасу.Конференція науковців, викладачів, аспірантів та студентів НТУУ КПІ "Дні науки 2015", 27-29 травня 2015.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ЗА 2014 РІК

1. В.Н. Федоров Об определении положения географического меридиана трехстепенным маятниковым гирокомпасом во время разгона его ротора. «Механіка гіроскопічних систем», випуск 27, 2014, с. 30-36.

2. S.I. Trubachev, O. N. Alexeychuck «The forced vibrations of plates on elastic foundation considering the material’s creep», Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, 2014, с. 118-122.

3. Губська В. В. «Вимушені коливання конічного резервуару і рідини з вільною поверхнею під дією періодичного навантаження», Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, 2014, с. 85-92.

4. Савин В. Г., Штефан Н. И., Шарапов В. М. Экспериментальные исследования цилиндрического пьезоэлектрического преобразователя при электрическом импульсном возбуждении, Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, 2014, с. 80-85.

5. А.Г. Казак, Р. В. Карнаушенко, О. П. Мариношенко Ідентифікація аеродинамічних коефіцієнтів математичної моделі бокового руху літального апарата, Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, 2014, с.100-109.

6. О.П. Мариношенко, М. Ю. Коноваленко. Математична модель руху робочого тіла вихрового двигуна-генератора по тороїд ній траєкторії, Інформаційні системи, механіка та керування, випуск 10, 2014, с. 61-68.

7. Можаровская Т.Н., Можаровский В.Н. Долговечность конструкционных материалов с учетом влияния третьего инварианта девиатора напряжений в условиях длительного статического нагружения, Вісник НТУУ «КПІ» «Машинобудування», №70, 2014, с.40-44.

8. Гнатейко Н. В., Штефан Н. И., Юдин О. Н. Источники динамического возмущения ТОС и их влияние на качество обработки деталей при точении, Вісник НТУУ «КПІ» «Машинобудування», №70, 2014, с.25-31.

9. Бабаев А. А., Гнатейко Н. В., Штефан Н. И. Активное демпфирование нестационарных изгибных колебаний биморфной балки. 21 century: fundamental science and technology IV, North Charleston, USA. Vol. 1., 2014, с.159-164.

10. Губская В.В., Бабаев А. А., Косяненко А.А. Вынужденные колебания конического резервуара и жидкости со свободной поверхностью под действием периодической нагрузки. 21 century: fundamental science and technology IV, North Charleston, USA. Vol. 2., 2014, с.144-147.

11. В. А. Румбешта, Н. В. Гнатейко, Н. И. Штефан ВИБРОДИНАМИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ МЕХАНООБРАБОТКЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ДЕТАЛИ ПРИ ТОЧЕНИИ Вісник НТУУ «КПІ» «Машинобудування», №71, 2014, с.71-78.

12. В.О. Румбешта, Н.В. Гнатейко, М.Ф. Терещенко Вплив комплексних засобів на біологічний об'єкт ультрозвуковим та інфрочервоним випромінюванням Вісник КНУТД, №3, 2014, с.43-48.

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО 2014 РІК

1. Губська В.В. Визначення частот і форм коливань рідини в конічному баці / Губська В.В. // Комплексний аналіз і течії з вільними границями: Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2010. – Т.7, №2. – С.357-364.

2. Губська В.В. Динаміка резервуара з рідиною з вільною поверхнею при обмеженні руху пружним закріпленням / Губська В.В. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Математика. Механіка. – 2011. – № 26, – С. 4-7.

3. Лимарченко О.С. Губська В.В. Задача про вимушені нелінійні коливання резервуару у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Фізико-математичні науки. – 2012. Т.1, №1. – С.73-76.

4. Бабаев А.А., Кубенко В.Д. Влияние кабельного тракта на работу цилиндрического пьезоизлучателя в нестационарных режимах. Прикладная механика.-1997.-33, № 11. - С. 46 – 53.

5. Бабаев А.А. Возбуждение сферического пьезоизлучателя нестационарными электрическими сигналами с учетом процессов в кабельном тракте. Прикладная механика.-1999.-35, № 2. - С. 41 – 46.

6. Бабаев А.А. Нестационарные режимы работы многомодового цилиндрического излучателя с учетом процессов в кабельном тракте. Прикладная механика.-1999.-35, № 8. - С. 35 – 43.

7. Бабаев А.А., Кожемяка Ю.В. Возбуждение нестационарными электрическими импульсами толстостенного цилиндрического пьезоизлучателя через кабельную линию. Вісник Київського Національного Університету ім.. Тараса Шевченка. С. Фізико- математичні науки. -2001. –В. 5. – С. 212-217.

8. Бабаев А.А., Бабаев А.Э., Жемчужный Д.Ю. Взаимодействие акустической волны с упругой пластиной в жестком экране. Электроника и связь. -2003. -№ 9. -С. 93-96.

9. В.С. Дідковський, В.Г.Савін, О.Г.Лейко, Бабаєв О.А. та інші. Практикум з технічної акустики. Навчальний посібник. Бібліотека акустика. –т.5. –Київ. 2003. - 193 с.

10. Бабаев А.А. Нестационарные режимы работы плоского пьезоприемника, контактирующего с акустическим слоем при заданной скорости движения его границы. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту. С. ”Транспортні системи і технології”. Випуск № 5. Київ. 2004, - С. 130 – 136.

11. А.Э.Бабаев, В.Г.Савин, А.А. Бабаев. Возбуждение плоским пьезопреобразователем нестационарных волн в акустическом слое с подвижной границей. Электроника и связь. - 2004. -№ 24. - С. 61-65.

12. А.Э.Бабаев, А.А. Бабаев. Излучение нестационарных волн толстостенным пьезокерамическим цилиндром при его возбуждении электрическими сигналами, проходящими через кабель. Прикладная механика, -2005, 41 №11 , С. 127-136.

13. А.А. Бабаев. Випромінювання акустичних хвиль п’єзокерамічним шаром у рідину, яка обмежена рухомою поверхнею. Збірник наукових праць Київського університету еко- номіки і технологій транспорту. С. ”Транспортні системи і технології”. Випуск № 8. Київ. 2005, - С. 10 – 17.

14. И.О. Моргун, В.Г. Савин, А.А. Бабаев. Возбуждение акустических импульсов заданной формы сферическим пьезопреобразователем. Электроника и связь. - 2007. -№ 4. - С. 78-85.

15. А.Э. Бабаев, И.В. Янчевский, А.А. Бабаев. Нестационарные колебания биморфной балки в режимах прямого и обратного пьезоэлектрического эффекта. Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. К: Наук. думка.- 2007.- С. 16-27.

16. A.E. Babaev, I.Y.Yanchevskiy, А.А. Babaev. Influence of an oscillating circuit on the radiation of transient acoustic waves by an electroelastic cylinder.The Jornal of the Acoustical Sosity of America. -Vol. 127, № 4, April 2010. -P 2282-2289.

17. А.Э. Бабаев, И.В. Янчевский, А.А. Бабаев. Активное демпфирование нестационарных изгибных колебаний биморфной балки. Прикладная механика 2010.-Т. 46, № 7, с. 84 – 92.

18. И.В. Янчевский, А.А. Бабаев. Влияние колебательного контура на излучения нестационарных акустических волн электроупругой сферой. Математичні методи та фізико-механічні поля.-2013.-Т.56, № 1 с. 102-115.

19. В.Г. Савин, Н.И. Штефан, А.А. Бабаев. Экспериментальные исследования излучения акустических импульсов цилиндрическими пьезоэлектрическими преобразователями находящимися в жидкости. Механіка гіроскопічних систем. Науково-технічний збірник.- 2013, Випуск 26. с.68-74.

20. Дулицкий Р.Б., Кабан В.В., Костюкевич Н.П., Сабуров А.И., Апостолюк А.С. О влиянии конструкционного демпфирования на интенсивность угловых колебаний гироподвеса в процессе запуска гироскопа с вынесенным разгонным устройством. - В сб. "Анализ и синтез гироскопических приборов и средств их коррекции". Киев : изд-во РДЭНТП, 1973, с. 49-51.

21. Павловский М.А., Апостолюк А.С. Анализ воздействия длительных ударных импульсов на амортизированный объект. - "Вестник Киевского политехнического института. Серия приборостроения", вып. 5, Киев : издат. объединение "Вища школа", изд-во при Киевском государственном университете, 1975, с. 36-42.

22. Апостолюк А.С. О методике определения погрешностей гироскопов при ударах. - "Вестник Киевского политехнического института. Серия приборостроения", вып. 7, Киев : издат. объединение "Вища школа", изд-во при Киевском государственном университете, 1977, с. 3-6.

23. Апостолюк А.С., Вирченко В.Н. Об одной задаче противоударной амортизации приборов. - В сб. "Гироскопические устройства. Динамические моделирующие стенды", вып. 2, Томск : изд-во Томского политехнического института, 1977, с. 23-25.

24. Апостолюк А.С., Ларин В.Б. Нелинейные задачи виброзащиты. - В кн.: "Математическая физика". Респ. межвед. сб., вып. 29, Киев : Наукова думка, 1981, с. 5-12.

25. Ларин В.Б., Апостолюк А.С. Нелинейные задачи виброзащиты. - В кн.: "Третье респ. совещ. по проблемам динамики твердого тела (г. Донецк, сент. 1981 г.). Тезисы докладов", Донецк : изд-во Ин-та прикладной математики и механики АН УССР, 1981, с. 34-35.

26. Апостолюк А.С., Ларин В.Б. Об оптимальных характеристиках систем виброзащиты. - В кн."Механика гироскопических систем". Респ. межвед. сб., вып. 1, Киев : изд-во при КГУ изд. объединения "Вища школа", 1982, с. 17-21.

27. Ларин В.Б., Апостолюк А.С. Обратная задача синтеза оптимальной системы амортизации. - "Вибротехника", 2[42], Вильнюс : редакционно-издательский совет МВ и ССО Литовской ССР, 1983, с. 23-30.

28. Апостолюк А.С., Ларин В.Б., Шелудько В.Н. К вопросу построения дискретных моделей механических систем. - В кн.: "Математическая физика и нелинейная механика". Респ. межвед. сб., вып. 2(36), Киев : Наукова думка, 1984, с. 1-9.

29. V.B. Larin, A.S. Apostolyuk. Estimation of maximum possibilities of protection from random vibration. - In : Proceedings of the Second International CISM-IFToMM Symposium "Man under vibration", Moscow, USSR, April 8-12, 1985, pp. 270-275.

30. Апостолюк А.С., Евгеньев В.С., Носальский В.С. Методика экспериментального исследования качества переходных процессов силового привода манипулятора. - "Вестник Киевского политехнического института. Машиностроение", вып. 25, Киев : издат. объединение "Вища школа", изд-во при Киевском государственном университете, 1988, с. 43-46.

31. Апостолюк А.С., Шелудько В.Н. Построение дискретной модели движения твердого тела в упругом подвесе. - В кн.: "Механика гироскопических систем". Респ. межвед. сб., вып. 8, Киев : изд-во при КГУ изд. объединения "Вища школа", 1989, с. 74-80.

32. Аврутов В.В., Апостолюк А.С., Рыжков Л.М. Сравнительный анализ влияния ударов на точность динамически настраиваемых гироскопов и гироскопов в кардановом подвесе. - "Вестник Киевского политехнического института. Приборостроение", вып. 20, Киев : изд-во "Лыбидь" при Киевском государственном университете, 1990, с. 22-24.

33. Felkaoui A., Apostoliouk A. Algorithme de détermination de l'ordre d'un modèle AR pour un système dynamique linéaire stationnaire. - In: Proc. conf. Int. MOAD'92 "Méthodes et outils d'aide à la décision". Vol. 1, Béjaia (Algérie), 15-17 Dec. 1992, pp. 309-314.

34. Felkaoui A., Fortas B., Apostoliouk A. Sur la sélection de l'ordre dans l'analyse spectrale moderne des processus linéaires. - In Proc. conf. Int. of ICSS'94, Vol. 1, Alger, 24-26 sept. 1994, pp. 178-181.

35. Апостолюк В.А., Апостолюк А.С., Збруцкий А.В. Метод синтеза датчика угловой скорости на динамически настраиваемом гироскопе. - "Научные известия", №5, Киев : НТУУ "Киевский политехнический институт", 2000, с. 103-109.

36. Апостолюк А. С., Ларин В. Б. Об идентификации линейных стационарных систем. – Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал, № 4, 2008. – с. 38-47.

37. Apostolyuk A. S., Larin V. B. On Identification of Linear Stationary Systems / Journal of Automation and Information Sciences. Vol. 40, Issue 7, 2008, pp. 37-47.

38. Alexander S. Apostolyuk, Vladimir B. Larin. On Linear Stationary System Identification at Regular and Irregular Measurements / Appl. Comput. Math. 8 (2009), no. 1, pp. 42-53.

39. Apostolyuk A.S., Apostolyuk V.A. Transient process analysis of coriolis vibratory gyroscopes. – Механіка гіроскопічних систем. Випуск 20: МОН України, НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2009. – С. 56-66.

40. A. Saprykin, A. Apostoliyk. The aperiodic transducer output signal processing multipurpose task solution analytical algorithms.(Сапрыкин А.П., Апостолюк А.С. Многоцелевая задача обработки выходного сигнала апериодического преобразователя полезного сигнала с неопределенностью, искаженного помехой). / Information systems, mechanics and control. Scientific-technical collection, N. 4, Special Issue, 2010, pp. 13-17.

41. Апостолюк А. С., Ларин В. Б. Об идентификации стационарных линейных систем при нерегулярных измерениях. – Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал, № 5, 2010. – С. 27-36.

42. Apostolyuk A. S., Larin V. B. Identification of Stationary Linear Systems by Irregular Measurements / Journal of Automation and Information Sciences, 42(9), 2010, pp. 25-35.

43. Апостолюк А.С., Ларин В.Б. Об обработке результатов измерений при идентификации механических систем / Прикладная механика. – 2010. – 46, № 10. – С. 90 – 105.

44. Apostolyuk A.S., Larin V.B. Measurement Data Handling in Identification of Mechanical Systems / Int. Appl. Mech. – 2010. – 46, N 10. – P. 1164 –1176.

45. Апостолюк А. С., Ларин В. Б. Об идентификации стационарных линейных систем / Прикл. механика. – 2011. – 47, № 6. – С. 169 – 176.

46. Ларин В. Б., Апостолюк А. С. Задачи идентификации линейных стационарных систем. Часть первая: метод Прони / Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал, № 4, 2011. – с. 21 – 37.

47. Ларин В. Б., Апостолюк А. С. Задачи идентификации линейных стационарных систем. Часть вторая: обобщения метода Прони / Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал, № 5, 2011. – с. 27 – 43.

48. Apostolyuk A. S., Larin V. B. Updating of Linear Stationary Dynamic System Parameters / Appl. and Comp. Math. – 2011. – 10, N 3. – P. 402 – 408.

49. Apostolyuk A. S., Larin V. B. Identification of linear time-invariant systems / Int. Appl. Mech. – 2011. – 47, N 6. – P. 754 –760.

50. Апостолюк А. С., Ларин В. Б. О модификации метода Прони в задаче определения параметров синусоид / Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал, № 5, 2012. – с. 43 – 49.

51. Vladimir B. Larin, Alexander S. Apostolyuk. Identification Problems of Linear Stationary Systems. Part I. Prony's Method / Journal of Automation and Information Sciences, 43(8), 2011, pp. 1-18.

52. Vladimir B. Larin, Alexander S. Apostolyuk. Identification Problems of Linear Stationary Systems. Part II. Generalization of Prony's Method / Journal of Automation and Information Sciences, 43(9), 2011, pp. 1-19.

53. Alexander S. Apostolyuk, Vladimir B. Larin. Modification of Prony's Method in the Problem of Determining the Parameters of Sinusoids / Journal of Automation and Information Sciences, 44(9), 2012, pp. 43-50.

54. Федоров В.Н. Образование и наука в процессе подготовки специалистов ракетной техники. Матеріали IX наукових читань “Дніпровська орбіта - 2014”, Дн-ськ, 2014, с.145-147.

55. Федоров А.В., Король В.С., Федоров В.Н. Об определении меридиана маятниковым гирокомпасом на основе анализа его нелинейных азимутальных колебаний.// ХVII Міжнародна молодіжна наук.-практ. конф. “Людина і космос”. Тези доповідей. – Дн-ськ, 8-10 квітня 2014. – с.104.

56. Дыгас В.В., Федоров В.Н. Определение крена и тангажа подвижного объекта двухгироскопным гироиндукционным компасом.// ХVII Міжнародна молодіжна наук.-практ. конф. “Людина і космос”. Тези доповідей. – Дн-ськ, 8-10 квітня 2014. – с. 90.