Вы здесь

Наукові конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !!!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародному форумі інновацій і науково-технічних розробок «Innovation Market», який організовує на базі Міжнародного Виставкового Центру (Київ, Броварський проспект, 15 павільйон №1) 22 - 24 листопада 2016 року Міністерство освіти і науки разом з НАНУ та провідними ВНЗ.

Захід спрямований на поєднання можливостей і потреб науки та виробництва в Україні: представлення науково-технічних розробок ВНЗ, НАНУ, галузевих національних академій наук, налагодження контактів з потенційними інвесторами (інвестиційні фонди різної спрямованості, фінансово-промислові групи), отримання допомоги в знаходженні грантів, програм підтримки, програм реалізації рішень, ініціацію необхідних законопроектів.

У разі зацікавленості, прошу до 29.09.2016 р. заповнити міні-профілі українською та англійською мовами (додаються) і надіслати їх на e-mail: v.barbash@kpi.ua , а також надати перелік питань, які необхідно підіймати перед представниками Кабінету Міністрів України, МОН України, НАН України, галузевими академіями, експертними організаціями; і попередній перелік тем для науково-практичних конференцій, які буде проведено у рамках Форуму.

 • Міні-профіль новації

  Mini-profile innovations

   • Міжнародні науково-практичні конференції наукового журналу "Молодий вчений"

    • Шановні колеги !!!

     Міністерство освіти і науки України щорічно формує ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ.

     До Переліку необхідно подавати лише міжнародні та всеукраїнські конференції, які організуються та проводяться СПІЛЬНО З працівниками МОН УКРАЇНИ, ІНСТИТУТУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ, спрямовані на вирішення освітянських і наукових проблем загальнодержавного та міжнародного рівнів.

     Пропозиції та обґрунтування до Переліку проведення наукових конференцій на наступний рік просимо надсилати ДО 10 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ на ndch@kpi.ua за формами, що додаються.

     Пропозиції, що не відповідають вищезазначеним рекомендаціям, розглядатися в МОНУ не будуть.

     ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ НДЧ