Вы здесь

Навчально-методичні матеріали

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА 2015/2016 Н. Р.

1. Механіка електронних приладів і систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Бабаєв, В. М. Федоров, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,84 Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 97 с.

2. Теоретична механіка. Складний рух точки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки: 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В Гнатейко, В. М. Федоров, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,84 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 61 с.

3. Теоретична механіка. Варіаційні принципи аналітичної механіки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів напрямів підготовки: 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,06 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 46 с.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА 2014/2015 Н. Р.

1. Технічна механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів факультету електроенерготехніки та автоматики / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко [та ін.]. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,47 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 86 с.

2. Теоретична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з кредитного модуля «Статика. Кінематика» для студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, В. М. Федоров, Н. В. Гнатейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,57 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 61 с.

3. Теоретична механіка-3. Загальні теореми динаміки та елементи аналітичної механіки [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів механіко- машинобудівного інституту напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» для всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Бабаєв, В. Ф. Кришталь. – текстові дані (1 файл: 2,22 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 82 с.

4. Теоретична механіка – 3 [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів механіко-машинобудівного інституту напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ»; уклад.: Т. М. Можаровська, В. Ф. Кришталь, О. М. Алексейчук, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,92 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 30 с.

5. Теоретична механіка – 1[Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів механіко-машинобудівного інституту напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Т. М. Можаровська, В. Ф. Кришталь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,62 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА 2013/2014 Н. Р.

1.Теоретична механіка. Динаміка та аналітична механіка [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (РГР) для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, В. М. Федоров, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,90 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 35 с. – Назва з екрана.

2. Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050202, 8.01050202 «Комп'ютеризовані та робототехнічні системи» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 585 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с.

3. Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050202, 8.01050202 «Комп'ютеризовані системи управління та автоматики» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,01 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 37 с.

4. Теоретична механіка. Аналітична механіка. Теорія можливих переміщень [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять студентів напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування» та 6.050502 «Інженерна механіка» всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Алексейчук, Т. М. Можаровська, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,89 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с.

5. Теоретична механіка. Кінематичний аналіз плоского механізму з одним степенем вільності [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів механіко-машинобудівного інституту напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» для всіх форм навчання/НТУУ «КПІ»; уклад. Т. М. Можаровська, В. Ф. Кришталь. – Електронні текстові дані (1 файл: 950 Кбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 30 с.

6. Теоретична механіка [Електронне видання] : Методичні вказівки по виконанню розрахунково-графічної роботи для студентів всіх спеціальностей інституту енергозбереження та енергоменеджменту і теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Алексейчук , В. Г. Савін, В. М.Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 906,57 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 36 с.

7. Теоретична механіка [Електронне видання] : Методичні вказівки по виконанню домашньої контрольної роботи для студентів всіх спеціальностей інституту енергозбереження та енергоменеджменту і теплоенергетичного факультету для всіх форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. М. Алексейчук, В. Г. Савін, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,14 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 50 с.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА 2012/2013 Н. Р.

1. Теоретична механіка. Найпростіші рухи твердого тіла. Складний рух точки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи студентів технічних напрямів підготовки / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,81 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012.

2. Теоретична механіка (односеместровий курс) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, О. М. Юдін. – Електронні текстові дані (1 файл: 8,35 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 70 с.

3. Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 57 с.

4. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. ДИНАМИКА. ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ МЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ З ДВОМА СТЕПЕНЯМИ ВІЛЬНОСТІ [Електронний ресурс]: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.051101 «Авіа- та ракетобудування» усіх форм навчання/ Укл.: В. Ф. Кришталь – К. НТУУ “КПІ”, 2013. – 32 с.