Вы здесь

Пікенін Олексій Олександрович

Пекенін О.О

Асистент

2014 року закінчив факультет авіаційних і космічних систем НТУУ КПІ за спеціальністю «Системи керування літальними апаратами та комплексами»;

2014 році вступив до аспірантури за спеціальністю 05.11.03 «Гіроскопи та навігаційні системи»;

2017 р. – планується захист кандидатської дисертації в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» на тему «Програмно-алгоритмічне забезпечення навігаційної задачі аерофотознімального роботизованого комплексу» (керівник к.т.н., доцент. Мариношенко О.П.);

Працює на кафедрі теоретичної механіки з 2015 року;

Напрямки наукової діяльності – Дистанційне зондування землі, Розпізнавання образів.

Приймав участь в науково-дослідницькій роботі Тема № 2730-п «Розробка GPS-систем керування орієнтацією надмалих космічних апаратів», як науковий співробітник, яка була захищена на вченій раді НТУУ «КПІ» 08. 12.2015. Зараз приймаю участь в науково-дослідницькій роботі № 2860-п «Комплексне використання групи безпілотних літальних апаратів для задач промислово-екологічної розвідки».