Вы здесь

Янчевський Ігор Владиславович

  Янчевський І.В.

Професор,
доктор фізико-математичних наук

У 1999 році закінчив з відзнакою Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет. У 2002 році в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАНУ (м. Харків) захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 “Механіка деформівного твердого тіла”. У 2014 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04. Вчене звання професора присвоєно наприкінці 2015 р. Тематика досліджень пов’язана з розробкою ефективних чисельно-аналітичних підходів до дослідження перехідних режимів роботи п'єзоперетворювачів при нестаціонарному електро-механічному їх збудженні, у т.ч. з врахуванням їх взаємодії з акустичними середовищами та електричними ланцюгами.

На поточний час Янчевський І.В. продовжує займатися науковою та навчально-методичною роботою. Зокрема, він проводить спільні наукові дослідження з вченими з Інституту розробки продуктів та приладобудування Університету В. Лейбница (м. Ганновер, Німеччина). Він є співавтором трьох монографій, двох навчальних посібників, близько дев’яносто тез до конференцій та статей, переважна більшість яких опублікована у провідних наукових журналах та збірниках, в т. ч. англомовних. Високий рівень його наукової кваліфікації підтверджено на низці конкурсів, зокрема він є переможцем Харківського міського конкурсу „Молода людина року-2005” у номінації „Наукова діяльність”, Харківського обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини – 2008” за напрямом «Математика та інформатика» та конкурсу НАНУ на кращі наукові публікації серед молодих вчених 2010 р. (м. Київ). Його ім’я внесено до Міжнародного реєстру вчених “Who’s Who in Science and Engineering” (США, 2008 р.).